inloggen

Welkom

CATENT GMR logo KLEUR

 

 

 

 

 

Welkom op de website van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Catent

 

 

 

De GMR van Catent is het medezeggenschapsorgaan van Catent, een stichting met ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vijfendertig basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs en circa 5.000 leerlingen. De scholen zijn verspreid over de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en hebben voor het overgrote deel een katholieke oorsprong.

 

De GMR van stichting Catent heeft als ambitie zich ervoor in te zetten dat stichting Catent zich richt op kwalitatief hoog onderwijs voor haar kinderen, actieve betrokkenheid van ouders en goede arbeidsomstandigheden voor het personeel.

De GMR wil op constructieve wijze door het College van Bestuur meegenomen worden bij de (meerjaren) begroting en beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Dit om te kunnen komen tot een zorgvuldige en weloverwogen advisering.
De GMR stelt zich, op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, proactief, professioneel, betrokken en inspirerend op.

 

De GMR publiceert hier informatie voor de GMR- en MR-leden.

MR en GMR-leden kunnen middels de inlogcode inloggen.